Maatregelen COVID-19

Beste leden het Bestuursorgaan Pc De Vuurtoren deelt u mede dat de terreinen  terug toegankelijk gaan zijn ten vroegste 8 juni 2020 of later dit van 13:30u tot 17:30u, er kan enkel op recreatieve wijze gespeeld worden dit zeker tot 31 juli 2020 kan verlengd worden.

Indien Covid-19 maatregelen niet gevolgd worden zal men onverwijld huiswaarts gestuurd worden, het is het reglement van het bestuur die gevolgd dient te worden, er is geen plaats eigen interpretatie.

1. Aanmelding bij aankomst, mededelen wie u partner is.

2. Reservering terrein verplicht. In principe geen reservering = geen terrein. Reservering per mail of SMS, tevens uw partner mededelen, er wordt gecontroleerd naar 2 of meer partners boven 2 niet toegelaten.

3. Het bestuur wijst de terreinen toe, geen vrije keuze, het bestuur is verantwoordelijk en houd  toezicht.

4. Er word niet gewisseld van partner tijdens het spelen. (zie bijlagen)

5. Bijlagen: lees ze aandachtig en pas ze correct toe.

Voor de BBQ is het afwachten wat er uit de bus zal komen om een andere datum vast te leggen, kan begin september zijn.

De algemene vergadering word uitgesteld tot nader order en ten laatste voor 1 september Corona: Koninklijk besluit inzake uitstellen algemene vergadering, of digitaal/schriftelijk vergaderen 

Pc De Vuurtoren vzw

Maatschappelijke zetel: Kardinaal Mercierstraat 4/0071 te 8301 Knokke-Heist

Terreinen: Heistlaan 124 te 8301  Knokke-Heist

Secretariaat: Harwichstraat 12/0401 te 8380 Zeebrugge

Contact: Michel Linskens

Gsm: 0497 76 33 95

Mail: pcdevuurtoren@telenet.be

Ondernemingsnummer: 0550.769.661

RPR: Gent afdeling Brugge

Rekeningnummer: BE32 0018 6633 8402

Voorzitter: Michel Linskens

Beste, petanque vrienden.

De ontmoeting met Suffolk Coastal Petanque Alliance kan niet doorgaan, deze werd na onderling overleg verplaatst naar 2 mei 2021, verder contact word onderhouden.