Indien alles volgens schema van de Federale Regering verloopt, zou de club opengaan op zaterdag 8 mei 2021 vanaf 13:00 u openen en dicht, om 17:00 uur laatste spel. 

Beste petanquers,

In de derde week na de heropening na evaluatie Covid-19 maatregels opgelegd door de overheid, kan er misschien terug overgestapt naar Melo-Melo.

Mensen jullie begrijpen ook dat de gezondheid en het welzijn van onze leden primeert.

Wat:

 • Zij die hun lidgeld reeds hebben betaald hebben voorrang, voor de leden die reeds aangesloten waren geldt het smoesje niet van we mogen toch drie keer spelen om te zien of het ons bevalt dit is niet van toepassing voor hen, wil je spelen betaal uw licentie.
 • Per speler wordt dan ook een bijdrage gevraagd van € 2,5 om te spelen en zo bij te dragen aan de opfrissing, de doorlopende verzekeringen, nutsvoorzieningen en onderhoud group die werden uitgevoerd tijdens het stilliggen wegens Covid-19.
 • Er worden ook geen drankbonnen gegeven, iedereen kan vrij zijn consumpties afhalen aan de bar. Er is geen uitbetaling.
 • Bij de heropening kunnen er maar maximum 24 personen toegelaten worden volgens de Covid-19 maatregelen, wees er snel bij om uw plaats te reserveren, iedere speeldag wordt een lijst opgehangen om in te vullen.
 • Per tafel worden er 4 personen toelaten, daarom ploegen van 4 personen aan een tafel, dit om eventuele besmetting tegen te gaan, de kans op besmetting is nog niet voorbij.
 • Voorlopig worden dan ook bijleden geweerd, eerst eigen leden de kans geven te spelen.
 • Binnen zal er dan ook geen plaats zijn om te zitten of op te warmen, enkel secretariaat voor inschrijving nieuwe leden, verlenging en betaling licentie open en de bar open.

Volgende regels zijn dan ook van voorlopig van toepassing:

 • Er wordt gespeeld in doubletten, (ploeg 4 personen).
 • Er kunnen vaste ploegen van 4 personen samengesteld worden die elke speeldag kunnen wijzigen, die onderling in iedere speelronde kunnen wisselen en het aantal rondes die u speelt geen rol het kunnen er meer zijn dan 3.
 • Iedere speeldag zal er een lijst uitgehangen worden waar een ploeg van 4 personen kan inschrijven alsook de individuelen.
 • Voor de individuelen, zal de ploeg samengesteld worden aan de hand van de inschrijvingen in oplopende orde van personen tot er een ploeg van 4 personen gemaakt is.
 • Indien nodig zal een ploeg of persoon een bepaalde dag niet kunnen spelen wegens overbezetting, hopelijk hebben jullie daar begrip voor.
 • Tot nader order zal er gespeeld worden met mondmasker, aan tafel kan men zijn mondmasker afdoen en twee speelvelden tussen het bespeelde speelveld. De tussenliggende velden mogen niet betreden worden.
 • ZIJ DIE ZICH NIET AAN DE MAATREGELEN HOUDEN GAAN ONVERWIJLD HUISWAARTS GESTUURD WORDEN.
 • Er wordt geen publiek toegelaten.
 • Na 2 (twee) verwittiggingen eventueel uitgesloten worden.

Na tweede vaccinatie kan men nog altijd het virus doorgeven, dus de smoes ik ben gevaccineerd en moet geen mondmasker dragen wordt niet aanvaardt. Iedereen gelijk met mondmasker.

Pc De Vuurtoren vzw

Maatschappelijke zetel: Kardinaal Mercierstraat 4/0071 te 8301 Knokke-Heist

Terreinen: Heistlaan 124 te 8301  Knokke-Heist

Secretariaat: Harwichstraat 12/0401 te 8380 Zeebrugge

Contact: Michel Linskens

Gsm: 0497 76 33 95

Mail: pcdevuurtoren@telenet.be

Ondernemingsnummer: 0550.769.661

RPR: Gent afdeling Brugge

Rekeningnummer: BE32 0018 6633 8402

Voorzitter: Michel Linskens

Beste, petanque vrienden.

De ontmoeting met Suffolk Coastal Petanque Alliance kan niet doorgaan, deze werd na onderling overleg verplaatst naar 1 mei 2022, verder contact word onderhouden