Bestuurs Info

Bestuurs Info

Bestuursorgaan:

Linskens Michel, bestuurder - voorzitter

Codden André, bestuurder - ondervoorzitter

Verstraete Freddy, bestuurder - penningmeester

LORSON Jean, bestuurder

Van Eeghem Jozef, bestuurder

Heuzel Martine werd opgeneomen als werkend lid binnen het dagelijks bestuur heeft de verantwoordelijkheid bar en ledenadministratie,

De lijst der werkende leden (effectieve leden) kan opgevraagd worden bij het secretariaat.


Beslissing Algemene Vergadering dd. 6 januari 2020

Goedkeuring ontslag van bestuurders Timmermans Henri en Van Damme Luc

Aanvaarding van gecoöpteerd bestuurder Verstraete Freddy

Verkiezing van één bestuurder Codden André

Wijziging maatschappelijke zetel.