Bestuurs Info

Een plaats voor bestuurder is vrijgekomen, de werkende leden (effectieve leden) kunnen zich kandidaat stellen voor deze functie.

Bestuurs Info

Bestuursorgaan:

Linskens Michel, bestuurder - voorzitter

Codden André, bestuurder - ondervoorzitter

Verstraete Freddy, bestuurder - penningmeester

LORSON Jean, bestuurder, ontslag nemend wegens ziekte

Van Eeghem Jozef, bestuurder


De lijst der werkende leden (effectieve leden) kan opgevraagd worden bij het secretariaat.


Beslissing Algemene Vergadering dd. 6 januari 2020

Goedkeuring ontslag van bestuurders Timmermans Henri en Van Damme Luc

Aanvaarding van gecoöpteerd bestuurder Verstraete Freddy

Verkiezing van één bestuurder Codden André

Wijziging maatschappelijke zetel.